DACH PILASTY

DACH PILASTY

Dach Pilasty

Dach pilasty / szedowy / zębaty – składa się z kilku dachów niesymetrycznych o dwóch spadach. Ułożone są jeden za drugim tworząc w przekroju linię zębatą.

Dach Pilasty www.myciedomow.pl
Dach Pilasty www.myciedomow.pl

Share this post